Zbiór ryb

Dane podstawowe

Kolekcja ryb przechowywana w MiIZ PAN liczy 24,850 okazów. Najcenniejszymi elementami kolekcji jest 50 okazów typowych ryb będących egzemplarzami na podstawie których opisano i wyznaczono dany gatunek. Wśród tych okazów znajdują się przedstawiciele takich gatunków jak Sevastodes taczanowski, Centronotus dybowskii.
Wśród eksponatów znajdują się zarówno gatunki rodzime jak i pochodzące z odległych łowisk. Szczególnie cenna część zbiorów pozyskana została podczas wypraw Antarktycznych w Zatoce Admiralicji, okolicach wyspy Elephant w latach 1976-1981.

Konserwacja

Materiały przechowywane są w 4% roztworze formaliny w około 3000 pojemników. Do bieżącej konserwacji wykorzystano słoje szklane o pojemności 0,5, 1 oraz 1,5 l, a także beczki z tworzywa sztucznego o pojemności 30 l. Prace przygotowawcze do digitalizacji objęły konserwację zbiorów: całkowitą wymianę płynu konserwacyjnego, wymianę pojemników oraz spreparowanie nowych etykiet (dotychczasowe również zostały zachowane). Wysuszone okazy poddawane były płukaniu a następnie namoczeniu w wodzie destylowanej. W zależności od stanu okazu namaczanie trwało od 24h do 72h. Następnie okazy przenoszono do nowych pojemników z nowym płynem konserwującym. Prace prowadzono w pomieszczeniu laboratoryjnym przy użyciu sprzętu ochronnego. Etykiety na beczki drukowano za pomocą drukarki etykiet Brother PT-2430PC.
Dotychczas przeprowadzone prace konserwacyjne objęły około 4000 okazów.

O projekcie

Wykonawcy MiIZ PAN

  • mgr Marcin Raś (główny wykonawca)
  • prof. dr hab. Dariusz Iwan
  • mgr Dominika Mierzwa-Szymkowiak

Współwykonawca

  • dr Zbigniew Zawada (firma Osteon)